Menu

Annuleringsverzekering

Dekking

Indien u de reservering moet annuleren of het verblijf moet afbreken ten gevolge van één van onderstaande onvoorziene gebeurtenissen worden de gestorte inschrijfgelden, het geheel of gedeeltelijk betaalde reserveringsbedrag en / of kosten bij wijziging vergoed.

Bij afbreking geldt een daguitkering over de volle ongenoten dagen tot een max. van 40 dagen.

  • ernstige ziekte, ernstig ongevallenletsel of overlijden van de verzekerde, niet medereizende familieleden in 1e of 2e graad.
  • belangrijke schade aan eigendommen, het bedrijf waar u werkt of aan het vakantieverblijf door brand, storm, explosie, blikseminslag of overstroming.
  • onverwachte oproep voor militaire dienst.
  • verhuizing vanwege medische noodzaak, renovatie, verandering van werkkring of het toegewezen krijgen van een huurwoning binnen 40 dagen voor de vertrekdatum.
  • onvrijwillige werkloosheid door bedrijfssluiting.
  • uitvallen van de voor de reis te gebruiken auto door een van buiten komend onheil 40 dagen voor de vertrekdatum.

Niet duur

De premie bedraagt 5,5% over de totale reis / huursom. Hierbij komt een vast bedrag van € 7,00 (poliskosten)

Zakenclausule

U kunt (zonder premieverhoging) ook meeverzekeren uw compagnon of (zaak)waarnemer, die uw werk in de vakantie zal overnemen. Valt deze door één van de bij punt 1-4 vermelde gebeurtenissen uit en u bent daardoor genoodzaakt uw vakantie te annuleren of af te breken, dan komt de verzekering eveneens tot uitkering.