Annuleringsverzekering

Dekking

Indien U de reservering moet annuleren of het verblijf moet afbreken ten gevolge van één van onderstaande onvoorziene gebeurtenissen worden de gestorte inschrijfgelden, het geheel of gedeeltelijk betaalde reserveringsbedrag en / of kosten bij wijziging vergoed.

Bij afbreking geldt een daguitkering over de volle ongenoten dagen tot een max. van 40 dagen.

  1. ernstige ziekte, ernstig ongevallenletsel of overlijden van de verzekerde, niet medereizende familieleden in 1e of 2e graad.
  2. belangrijke schade aan eigendommen, het bedrijf waar U werkt of aan het vakantieverblijf door brand, storm, explosie, blikseminslag of overstroming.
  3. onverwachte oproep voor militaire dienst.
  4. verhuizing vanwege medische noodzaak, renovatie, verandering van werkkring of het toegewezen krijgen van een huurwoning binnen 40 dagen voor de vertrekdatum.
  5. onvrijwillige werkloosheid door bedrijfssluiting.
  6. uitvallen van de voor de reis te gebruiken auto door een van buiten komend onheil 40 dagen voor de vertrekdatum.

Niet duur

De premie bedraagt 5,5% over de totale reis / huursom. Hierbij komt een vast bedrag van € 7,00 (poliskosten)

Zakenclausule

U kunt (zonder premieverhoging) ook meeverzekeren uw compagnon of (zaak)waarnemer, die uw werk in de vakantie zal overnemen. Valt deze door één van de bij punt 1-4 vermelde gebeurtenissen uit en u bent daardoor genoodzaakt uw vakantie te annuleren of af te breken, dan komt de verzekering eveneens tot uitkering.

Aanvraag formulier (Wanneer het formulier onvolledig wordt ingevuld, kan deze niet in behandeling worden genomen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Kalender (dd-mm-jjjj) 
totaal
Zakenclausule
Contactgegevens